Shops and supermarkets

Shopping center «Didas Persia»

Brest, Sovetskaya str., 34

Gostiny Dvor Shopping Center

Brest, Sovetskaya str., 83

Hypermarket «Interspar»

Brest, Moskovskaya str., 273B

Shopping center «Gallery Grand»

Brest, Kuibyshev str., 15

Belarusian cosmetics store «Belita-Vitex»

Brest, Yanka Kupala str., 106a;
Masherov avenue, 59;
Sovetskaya str., 34;
Didas Persia Shopping Center; 24a Volgogradskaya str.;
15 Gavrilov str.

Shopping center «Central department store»

Brest, ave. Masherov, 17

«Detsky Mir» Department Store

Brest, Sovetskaya str., 16

Shopping center «Atis Hall»

Brest, Sovetskaya str. 68

Shopping center «Domus City»

Brest, Moskovskaya str. 208 A

Shopping center «Nikolsky»

Brest, Karbyshev str., 21

Shopping center «Klondike»

Brest, Sovetskaya str., 126

Supermarket «Mix»

Brest,. 28 July 37A street

Supermarket for children «Buslik»

Brest, Masherov avenue., 17b, 3

Shopping center «Korona»

Brest, Moskovskaya str., 210

The chain of stores «Euroopt»

Brest Varshavskoe shosse, 11; Komsomolskaya str.,
8; Raduzhnaya str., 150; Gvardeyskaya str., 5;
Yuzhny Gorodok, 2; Krasnogvardeyskaya str., 97a;
Moskovskaya str., 342; b-r Kosmonavtov, 92; pr. Republic, 24;

Branded confectionery store «Kommunarka»

Brest, Sovetskaya str., 55